Thông báo còn các giải thưởng: Iphone 14 promax 128GB ,1 chỉ vàng miếng SJC 99,99 ,Áo mưa ,Gói nạp điện thoại 100k ,Gói nạp điện thoại 50k ,Gói nạp điện thoại 20k......

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

- Trong thời gian khuyến mại: Với mỗi 50 tấm SCG Smartboard kích thước 603x1210mm hoặc 10 tấm SCG Smartboard kích thước 1220x2440mm/ 1000x2000mm, khách hàng sẽ được nhận 01 thẻ cào xác định trúng thưởng.
- Khi đáp ứng đủ điều kiện trong 01 lần mua hàng, khách hàng sẽ được nhận số thẻ cào tương ứng trong thời gian diễn ra chương trình. Sản lượng còn dư chưa đủ điều kiện tối thiểu sẽ không được cộng dồn trong các lần mua hàng.
- Khách hàng cào ô cán bạc trên thẻ cào để xác định giải thưởng mình nhận được.

Áp dụng tại: Toàn lãnh thổ Việt Nam.

advertiser
advertiser

CÁCH THỨC ĐỔI THƯỞNG

Để nhận giải, quý khách cào và nhắn tin :

  • Cú pháp: TXMSCG<Khoảng cách><Mã số may mắn> gửi 6020
  • Chi phí nhắn tin đến tổng đài là 1.000đ / tin nhắn. Chi phí này do khách hàng tự chi trả
  • Xem thêm...

ĐIỀU KIỆN ĐỔI THƯỞNG

Thẻ cào hợp lệ là thẻ cào phải còn nguyên vẹn, phần cào nội dung không bị mất chữ, không rách, không bị đục thủng, không tẩy xoá, không làm mờ hoặc bôi vẽ lại.

Trong vòng 10 ngày kể từ khi tiếp nhận tin nhắn thông báo trúng thưởng của khách hàng, Công ty TNHH Ngói Bê Tông SCG (Việt Nam) sẽ gọi điện đến khách hàng từ đầu số 1900.57.57.51 (Miền Bắc-Trung)1800.69.89 (Miền Nam) để khách hàng lựa chọn thời gian và địa điểm nhận thưởng.

Nếu đến thời hạn trên mà khách hàng là người trúng thưởng hợp lệ không tiến hành thủ tục nhận thưởng theo thông báo và hướng dẫn của công ty thì khách hàng sẽ mất quyền nhận thưởng.

Khách hàng nhận thưởng hợp lệ tự thực hiện và tự chịu tất cả chi phí liên quan đến việc nhận giải thưởng như chi phí đi lại, ăn ở để đến địa điểm nhận thưởng.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

GIẢI ĐẶC BIỆT

IPhone 14 Pro Max 128GB

GIẢI NHẤT

1 chỉ vàng miếng SJC 999.9

GIẢI NHÌ

Áo mưa

GIẢI BA

Gói nạp tiền điện thoại 100,000Đ

GIẢI TƯ

Gói nạp tiền điện thoại 50,000Đ

GIẢI NĂM

Gói nạp tiền điện thoại 20,000Đ

GIẢI ĐẶC BIỆT

IPhone 14 Pro Max 128GB

GIẢI NHẤT

1 chỉ vàng miếng SJC 999.9

GIẢI NHÌ

Áo mưa

GIẢI NĂM

Gói nạp tiền điện thoại 20,000Đ

GIẢI TƯ

Gói nạp tiền điện thoại 50,000Đ

GIẢI BA

Gói nạp tiền điện thoại 100,000Đ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG

24428
GIẢI THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC CÀO TRÚNG
STT Số điện thoại Giải thưởng đã nhận
1 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
2 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
3 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
4 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
5 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
6 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
7 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
8 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
9 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
10 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
11 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
12 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
13 ******21 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
14 ******21 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
15 ******21 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
16 ******21 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
17 ******21 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
18 ******21 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
19 ******21 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
20 ******91 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
21 ******91 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
22 ******91 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
23 ******84 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
24 ******84 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
25 ******84 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
26 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
27 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
28 ******45 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
29 ******45 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
30 ******45 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
31 ******45 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
32 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
33 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
34 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
35 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
36 ******11 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
37 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
38 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
39 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
40 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
41 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
42 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
43 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
44 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
45 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
46 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
47 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
48 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
49 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
50 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
51 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
52 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
53 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
54 ******02 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
55 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
56 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
57 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
58 ******19 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
59 ******19 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
60 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
61 ******94 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
62 ******94 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
63 ******51 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
64 ******51 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
65 ******51 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
66 ******51 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
67 ******51 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
68 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
69 ******98 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
70 ******52 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
71 ******52 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
72 ******52 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
73 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
74 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
75 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
76 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
77 ******89 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
78 ******89 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
79 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
80 ******74 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
81 ******74 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
82 ******74 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
83 ******74 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
84 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
85 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
86 ******32 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
87 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
88 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
89 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
90 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
91 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
92 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
93 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
94 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
95 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
96 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
97 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
98 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
99 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
100 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
101 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
102 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
103 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
104 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
105 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
106 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
107 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
108 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
109 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
110 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
111 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
112 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
113 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
114 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
115 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
116 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
117 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
118 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
119 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
120 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
121 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
122 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
123 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
124 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
125 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
126 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
127 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
128 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
129 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
130 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
131 ******17 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
132 ******17 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
133 ******88 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
134 ******88 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
135 ******88 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
136 ******88 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
137 ******88 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
138 ******17 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
139 ******02 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
140 ******02 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
141 ******02 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
142 ******27 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
143 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
144 ******37 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
145 ******37 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
146 ******30 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
147 ******30 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
148 ******09 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
149 ******09 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
150 ******09 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
151 ******80 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
152 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
153 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
154 ******80 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
155 ******80 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
156 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
157 ******23 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
158 ******46 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
159 ******46 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
160 ******46 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
161 ******46 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
162 ******46 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
163 ******46 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
164 ******46 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
165 ******46 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
166 ******46 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
167 ******46 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
168 ******46 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
169 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
170 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
171 ******73 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
172 ******73 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
173 ******73 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
174 ******61 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
175 ******61 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
176 ******72 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
177 ******72 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
178 ******72 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
179 ******72 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
180 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
181 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
182 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
183 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
184 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
185 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
186 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
187 ******95 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
188 ******88 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
189 ******88 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
190 ******07 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
191 ******07 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
192 ******62 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
193 ******62 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
194 ******38 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
195 ******38 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
196 ******75 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
197 ******75 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
198 ******01 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
199 ******57 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
200 ******57 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
201 ******57 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
202 ******57 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
203 ******57 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
204 ******57 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
205 ******57 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
206 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
207 ******26 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
208 ******87 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
209 ******87 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
210 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
211 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
212 ******25 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
213 ******25 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
214 ******76 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
215 ******76 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
216 ******76 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
217 ******76 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
218 ******69 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
219 ******69 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
220 ******12 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
221 ******12 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
222 ******12 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
223 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
224 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
225 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
226 ******91 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
227 ******91 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
228 ******18 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
229 ******18 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
230 ******88 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
231 ******78 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
232 ******78 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
233 ******78 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
234 ******78 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
235 ******78 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
236 ******78 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
237 ******78 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
238 ******78 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
239 ******78 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
240 ******78 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
241 ******87 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
242 ******87 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
243 ******85 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
244 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
245 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
246 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
247 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
248 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
249 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
250 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
251 ******68 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
252 ******68 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
253 ******68 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
254 ******68 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
255 ******68 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
256 ******68 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
257 ******27 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
258 ******95 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
259 ******95 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
260 ******95 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
261 ******95 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
262 ******95 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
263 ******95 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
264 ******95 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
265 ******95 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
266 ******09 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
267 ******09 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
268 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
269 ******69 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
270 ******78 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
271 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
272 ******52 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
273 ******52 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
274 ******76 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
275 ******76 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
276 ******76 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
277 ******76 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
278 ******76 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
279 ******76 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
280 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
281 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
282 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
283 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
284 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
285 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
286 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
287 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
288 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
289 ******62 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
290 ******62 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
291 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
292 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
293 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
294 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
295 ******40 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
296 ******40 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
297 ******40 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
298 ******40 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
299 ******40 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
300 ******23 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
301 ******23 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
302 ******23 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
303 ******23 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
304 ******23 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
305 ******23 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
306 ******23 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
307 ******23 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
308 ******23 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
309 ******23 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
310 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
311 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
312 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
313 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
314 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
315 ******62 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
316 ******62 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
317 ******62 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
318 ******62 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
319 ******62 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
320 ******62 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
321 ******62 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
322 ******94 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
323 ******49 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
324 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
325 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
326 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
327 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
328 ******91 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
329 ******91 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
330 ******91 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
331 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
332 ******29 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
333 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
334 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
335 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
336 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
337 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
338 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
339 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
340 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
341 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
342 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
343 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
344 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
345 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
346 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
347 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
348 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
349 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
350 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
351 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
352 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
353 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
354 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
355 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
356 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
357 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
358 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
359 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
360 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
361 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
362 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
363 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
364 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
365 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
366 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
367 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
368 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
369 ******42 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
370 ******42 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
371 ******75 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
372 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
373 ******14 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
374 ******14 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
375 ******49 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
376 ******82 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
377 ******82 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
378 ******82 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
379 ******82 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
380 ******82 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
381 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
382 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
383 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
384 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
385 ******37 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
386 ******37 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
387 ******37 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
388 ******37 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
389 ******37 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
390 ******37 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
391 ******37 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
392 ******40 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
393 ******40 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
394 ******40 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
395 ******40 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
396 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
397 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
398 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
399 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
400 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
401 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
402 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
403 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
404 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
405 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
406 ******21 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
407 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
408 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
409 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
410 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
411 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
412 ******01 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
413 ******01 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
414 ******03 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
415 ******03 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
416 ******03 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
417 ******03 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
418 ******78 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
419 ******78 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
420 ******78 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
421 ******23 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
422 ******23 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
423 ******69 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
424 ******69 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
425 ******69 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
426 ******69 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
427 ******69 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
428 ******60 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
429 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
430 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
431 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
432 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
433 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
434 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
435 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
436 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
437 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
438 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
439 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
440 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
441 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
442 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
443 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
444 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
445 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
446 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
447 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
448 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
449 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
450 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
451 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
452 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
453 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
454 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
455 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
456 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
457 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
458 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
459 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
460 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
461 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
462 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
463 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
464 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
465 ******42 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
466 ******42 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
467 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
468 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
469 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
470 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
471 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
472 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
473 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
474 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
475 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
476 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
477 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
478 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
479 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
480 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
481 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
482 ******51 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
483 ******23 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
484 ******23 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
485 ******27 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
486 ******87 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
487 ******13 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
488 ******87 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
489 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
490 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
491 ******94 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
492 ******60 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
493 ******02 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
494 ******21 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
495 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
496 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
497 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
498 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
499 ******52 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
500 ******12 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
501 ******12 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
502 ******12 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
503 ******12 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
504 ******12 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
505 ******12 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
506 ******12 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
507 ******12 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
508 ******34 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
509 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
510 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
511 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
512 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
513 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
514 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
515 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
516 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
517 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
518 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
519 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
520 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
521 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
522 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
523 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
524 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
525 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
526 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
527 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
528 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
529 ******04 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
530 ******04 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
531 ******51 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
532 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
533 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
534 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
535 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
536 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
537 ******95 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
538 ******88 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
539 ******88 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
540 ******65 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
541 ******14 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
542 ******14 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
543 ******75 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
544 ******75 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
545 ******75 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
546 ******75 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
547 ******75 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
548 ******75 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
549 ******75 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
550 ******75 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
551 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
552 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
553 ******13 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
554 ******13 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
555 ******13 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
556 ******31 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
557 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
558 ******60 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
559 ******29 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
560 ******29 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
561 ******29 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
562 ******29 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
563 ******29 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
564 ******87 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
565 ******38 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
566 ******38 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
567 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
568 ******27 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
569 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
570 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
571 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
572 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
573 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
574 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
575 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
576 ******26 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
577 ******26 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
578 ******26 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
579 ******26 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
580 ******26 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
581 ******26 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
582 ******26 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
583 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
584 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
585 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
586 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
587 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
588 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
589 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
590 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
591 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
592 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
593 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
594 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
595 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
596 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
597 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
598 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
599 ******33 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
600 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
601 ******39 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
602 ******39 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
603 ******39 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
604 ******39 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
605 ******39 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
606 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
607 ******64 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
608 ******38 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
609 ******17 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
610 ******17 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
611 ******17 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
612 ******17 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
613 ******17 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
614 ******17 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
615 ******17 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
616 ******17 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
617 ******17 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
618 ******17 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
619 ******93 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
620 ******93 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
621 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
622 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
623 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
624 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
625 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
626 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
627 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
628 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
629 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
630 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
631 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
632 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
633 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
634 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
635 ******87 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
636 ******87 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
637 ******25 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
638 ******25 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
639 ******11 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
640 ******11 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
641 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
642 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
643 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
644 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
645 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
646 ******00 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
647 ******73 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
648 ******73 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
649 ******73 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
650 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
651 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
652 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
653 ******73 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
654 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
655 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
656 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
657 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
658 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
659 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
660 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
661 ******04 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
662 ******73 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
663 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
664 ******04 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
665 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
666 ******04 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
667 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
668 ******04 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
669 ******04 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
670 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
671 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
672 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
673 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
674 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
675 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
676 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
677 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
678 ******22 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
679 ******22 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
680 ******22 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
681 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
682 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
683 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
684 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
685 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
686 ******60 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
687 ******60 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
688 ******60 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
689 ******60 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
690 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
691 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
692 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
693 ******31 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
694 ******31 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
695 ******31 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
696 ******31 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
697 ******31 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
698 ******31 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
699 ******31 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
700 ******31 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
701 ******31 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
702 ******31 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
703 ******60 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
704 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
705 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
706 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
707 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
708 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
709 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
710 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
711 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
712 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
713 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
714 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
715 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
716 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
717 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
718 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
719 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
720 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
721 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
722 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
723 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
724 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
725 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
726 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
727 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
728 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
729 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
730 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
731 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
732 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
733 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
734 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
735 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
736 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
737 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
738 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
739 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
740 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
741 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
742 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
743 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
744 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
745 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
746 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
747 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
748 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
749 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
750 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
751 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
752 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
753 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
754 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
755 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
756 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
757 ******09 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
758 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
759 ******09 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
760 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
761 ******09 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
762 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
763 ******09 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
764 ******09 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
765 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
766 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
767 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
768 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
769 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
770 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
771 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
772 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
773 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
774 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
775 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
776 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
777 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
778 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
779 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
780 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
781 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
782 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
783 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
784 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
785 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
786 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
787 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
788 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
789 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
790 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
791 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
792 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
793 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
794 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
795 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
796 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
797 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
798 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
799 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
800 ******01 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
801 ******01 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
802 ******01 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
803 ******82 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
804 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
805 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
806 ******56 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
807 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
808 ******62 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
809 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
810 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
811 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
812 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
813 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
814 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
815 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
816 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
817 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
818 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
819 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
820 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
821 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
822 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
823 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
824 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
825 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
826 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
827 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
828 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
829 ******59 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
830 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
831 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
832 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
833 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
834 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
835 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
836 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
837 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
838 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
839 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
840 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
841 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
842 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
843 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
844 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
845 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
846 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
847 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
848 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
849 ******38 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
850 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
851 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
852 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
853 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
854 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
855 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
856 ******04 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
857 ******37 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
858 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
859 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
860 ******13 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
861 ******98 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
862 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
863 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
864 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
865 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
866 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
867 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
868 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
869 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
870 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
871 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
872 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
873 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
874 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
875 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
876 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
877 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
878 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
879 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
880 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
881 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
882 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
883 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
884 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
885 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
886 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
887 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
888 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
889 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
890 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
891 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
892 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
893 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
894 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
895 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
896 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
897 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
898 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
899 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
900 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
901 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
902 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
903 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
904 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
905 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
906 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
907 ******86 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
908 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
909 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
910 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
911 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
912 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
913 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
914 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
915 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
916 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
917 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
918 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
919 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
920 ******53 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
921 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
922 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
923 ******53 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
924 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
925 ******53 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
926 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
927 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
928 ******53 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
929 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
930 ******53 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
931 ******37 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
932 ******22 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
933 ******91 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
934 ******27 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
935 ******27 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
936 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
937 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
938 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
939 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
940 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
941 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
942 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
943 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
944 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
945 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
946 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
947 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
948 ******31 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
949 ******55 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
950 ******31 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
951 ******55 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
952 ******31 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
953 ******55 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
954 ******55 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
955 ******55 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
956 ******11 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
957 ******11 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
958 ******11 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
959 ******62 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
960 ******26 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
961 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
962 ******23 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
963 ******32 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
964 ******39 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
965 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
966 ******39 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
967 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
968 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
969 ******01 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
970 ******01 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
971 ******01 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
972 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
973 ******01 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
974 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
975 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
976 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
977 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
978 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
979 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
980 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
981 ******31 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
982 ******72 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
983 ******10 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
984 ******72 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
985 ******72 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
986 ******10 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
987 ******92 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
988 ******10 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
989 ******13 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
990 ******81 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
991 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
992 ******61 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
993 ******61 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
994 ******61 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
995 ******64 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
996 ******61 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
997 ******61 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
998 ******61 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
999 ******61 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1000 ******61 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1001 ******02 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1002 ******02 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1003 ******02 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1004 ******02 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1005 ******61 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1006 ******02 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1007 ******61 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1008 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1009 ******02 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1010 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1011 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1012 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1013 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1014 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1015 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1016 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1017 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1018 ******78 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1019 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1020 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1021 ******78 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1022 ******78 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1023 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1024 ******78 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1025 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1026 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1027 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1028 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1029 ******78 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1030 ******27 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1031 ******78 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1032 ******27 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1033 ******27 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1034 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1035 ******27 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1036 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1037 ******27 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1038 ******93 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1039 ******27 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1040 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1041 ******27 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1042 ******78 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1043 ******27 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1044 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1045 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1046 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1047 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1048 ******38 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1049 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1050 ******92 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1051 ******38 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1052 ******92 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1053 ******92 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1054 ******38 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1055 ******92 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1056 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1057 ******92 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1058 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1059 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1060 ******92 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1061 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1062 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1063 ******92 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1064 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1065 ******92 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1066 ******92 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1067 ******60 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1068 ******60 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1069 ******92 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1070 ******29 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1071 ******29 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1072 ******29 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1073 ******29 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1074 ******29 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1075 ******06 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1076 ******06 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1077 ******06 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1078 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1079 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1080 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1081 ******50 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1082 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1083 ******29 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1084 ******80 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1085 ******80 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1086 ******80 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1087 ******80 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1088 ******80 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1089 ******80 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1090 ******80 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1091 ******80 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1092 ******80 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1093 ******80 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1094 ******80 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1095 ******80 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1096 ******80 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1097 ******80 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1098 ******80 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1099 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1100 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1101 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1102 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1103 ******51 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1104 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1105 ******48 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1106 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1107 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1108 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1109 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1110 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1111 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1112 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1113 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1114 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1115 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1116 ******24 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1117 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1118 ******67 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1119 ******08 01 AO MUA
1120 ******08 01 AO MUA
1121 ******26 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1122 ******26 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1123 ******26 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1124 ******26 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1125 ******26 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1126 ******26 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1127 ******26 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1128 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1129 ******26 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1130 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1131 ******54 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1132 ******54 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1133 ******54 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1134 ******54 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1135 ******54 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1136 ******54 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1137 ******54 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1138 ******54 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1139 ******54 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1140 ******54 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1141 ******54 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1142 ******85 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1143 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1144 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1145 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1146 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1147 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1148 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1149 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1150 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1151 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1152 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1153 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1154 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1155 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1156 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1157 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1158 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1159 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1160 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1161 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1162 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1163 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1164 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1165 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1166 ******35 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1167 ******35 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1168 ******35 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1169 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1170 ******06 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1171 ******35 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1172 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1173 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1174 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1175 ******06 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1176 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1177 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1178 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1179 ******35 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1180 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1181 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1182 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1183 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1184 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1185 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1186 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1187 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1188 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1189 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1190 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1191 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1192 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1193 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1194 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1195 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1196 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1197 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1198 ******35 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1199 ******89 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1200 ******04 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1201 ******06 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1202 ******06 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1203 ******60 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1204 ******60 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1205 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1206 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1207 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1208 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1209 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1210 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1211 ******82 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1212 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1213 ******82 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1214 ******82 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1215 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1216 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1217 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1218 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1219 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1220 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1221 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1222 ******63 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1223 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1224 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1225 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1226 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1227 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1228 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1229 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1230 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1231 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1232 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1233 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1234 ******22 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1235 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1236 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1237 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1238 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1239 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1240 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1241 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1242 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1243 ******22 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1244 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1245 ******40 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1246 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1247 ******40 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1248 ******40 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1249 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1250 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1251 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1252 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1253 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1254 ******47 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1255 ******45 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1256 ******91 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1257 ******91 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1258 ******34 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1259 ******34 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1260 ******34 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1261 ******74 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1262 ******74 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1263 ******74 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1264 ******34 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1265 ******34 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1266 ******34 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1267 ******74 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1268 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1269 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1270 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1271 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1272 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1273 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1274 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1275 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1276 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1277 ******79 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1278 ******01 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1279 ******01 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1280 ******01 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1281 ******06 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1282 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1283 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1284 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1285 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1286 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1287 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1288 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1289 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1290 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1291 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1292 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1293 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1294 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1295 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1296 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1297 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1298 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1299 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1300 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1301 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1302 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1303 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1304 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1305 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1306 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1307 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1308 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1309 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1310 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1311 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1312 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1313 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1314 ******66 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1315 ******92 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1316 ******92 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1317 ******92 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1318 ******92 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1319 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1320 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1321 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1322 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1323 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1324 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1325 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1326 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1327 ******74 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1328 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1329 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1330 ******37 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1331 ******37 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1332 ******37 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1333 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1334 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1335 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1336 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1337 ******06 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1338 ******11 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1339 ******23 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1340 ******23 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1341 ******23 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1342 ******23 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1343 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1344 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1345 ******23 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1346 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1347 ******77 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1348 ******64 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1349 ******64 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1350 ******64 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1351 ******64 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1352 ******64 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1353 ******11 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1354 ******64 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1355 ******64 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1356 ******64 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1357 ******39 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1358 ******39 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1359 ******39 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1360 ******64 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1361 ******39 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1362 ******39 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1363 ******39 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1364 ******82 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1365 ******82 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1366 ******82 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1367 ******43 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1368 ******43 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1369 ******72 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1370 ******72 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1371 ******72 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1372 ******72 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1373 ******72 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1374 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1375 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1376 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1377 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1378 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1379 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1380 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1381 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1382 ******27 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1383 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1384 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1385 ******31 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1386 ******29 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1387 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1388 ******31 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1389 ******44 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1390 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1391 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1392 ******27 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1393 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1394 ******27 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1395 ******31 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1396 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1397 ******10 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1398 ******10 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1399 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1400 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1401 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1402 ******40 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1403 ******31 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1404 ******53 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1405 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1406 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1407 ******53 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1408 ******14 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1409 ******53 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1410 ******53 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1411 ******56 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1412 ******62 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1413 ******31 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1414 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1415 ******53 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1416 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1417 ******53 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1418 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1419 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1420 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1421 ******53 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1422 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1423 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1424 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1425 ******62 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1426 ******53 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1427 ******49 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1428 ******53 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1429 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1430 ******49 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1431 ******53 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1432 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1433 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1434 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1435 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1436 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1437 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1438 ******13 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1439 ******96 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1440 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1441 ******95 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1442 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1443 ******95 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1444 ******19 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1445 ******16 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1446 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1447 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1448 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1449 ******19 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1450 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1451 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1452 ******34 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1453 ******13 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1454 ******08 01 AO MUA
1455 ******13 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1456 ******08 01 AO MUA
1457 ******08 01 AO MUA
1458 ******08 01 AO MUA
1459 ******08 01 AO MUA
1460 ******08 01 AO MUA
1461 ******08 01 AO MUA
1462 ******08 01 AO MUA
1463 ******08 01 AO MUA
1464 ******75 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1465 ******08 01 AO MUA
1466 ******08 01 AO MUA
1467 ******08 01 AO MUA
1468 ******08 01 AO MUA
1469 ******13 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1470 ******08 01 AO MUA
1471 ******08 01 AO MUA
1472 ******57 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1473 ******08 01 AO MUA
1474 ******08 01 AO MUA
1475 ******08 01 AO MUA
1476 ******08 01 AO MUA
1477 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1478 ******92 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1479 ******13 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1480 ******13 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1481 ******13 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1482 ******27 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1483 ******13 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1484 ******08 01 AO MUA
1485 ******08 01 AO MUA
1486 ******08 01 AO MUA
1487 ******08 01 AO MUA
1488 ******08 01 AO MUA
1489 ******08 01 AO MUA
1490 ******64 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1491 ******08 01 AO MUA
1492 ******08 01 AO MUA
1493 ******08 01 AO MUA
1494 ******13 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1495 ******08 01 AO MUA
1496 ******08 01 AO MUA
1497 ******08 01 AO MUA
1498 ******13 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1499 ******64 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1500 ******08 01 AO MUA
1501 ******08 01 AO MUA
1502 ******08 01 AO MUA
1503 ******08 01 AO MUA
1504 ******08 01 AO MUA
1505 ******08 01 AO MUA
1506 ******08 01 AO MUA
1507 ******08 01 AO MUA
1508 ******08 01 AO MUA
1509 ******08 01 AO MUA
1510 ******08 01 AO MUA
1511 ******08 01 AO MUA
1512 ******36 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1513 ******08 01 AO MUA
1514 ******08 01 AO MUA
1515 ******08 01 AO MUA
1516 ******08 01 AO MUA
1517 ******08 01 AO MUA
1518 ******84 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1519 ******84 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1520 ******84 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1521 ******76 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1522 ******84 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1523 ******76 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1524 ******76 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1525 ******84 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1526 ******64 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1527 ******84 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1528 ******76 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1529 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1530 ******84 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1531 ******52 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1532 ******52 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1533 ******08 01 AO MUA
1534 ******52 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1535 ******84 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1536 ******08 01 AO MUA
1537 ******08 01 AO MUA
1538 ******84 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1539 ******08 01 AO MUA
1540 ******52 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1541 ******08 01 AO MUA
1542 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1543 ******52 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1544 ******08 01 AO MUA
1545 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1546 ******84 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1547 ******52 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1548 ******52 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1549 ******08 01 AO MUA
1550 ******52 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1551 ******08 01 AO MUA
1552 ******08 01 AO MUA
1553 ******08 01 AO MUA
1554 ******08 01 AO MUA
1555 ******52 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1556 ******08 01 AO MUA
1557 ******52 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1558 ******08 01 AO MUA
1559 ******89 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1560 ******08 01 AO MUA
1561 ******08 01 AO MUA
1562 ******08 01 AO MUA
1563 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1564 ******08 01 AO MUA
1565 ******72 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1566 ******08 01 AO MUA
1567 ******08 01 AO MUA
1568 ******08 01 AO MUA
1569 ******08 01 AO MUA
1570 ******48 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1571 ******48 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1572 ******48 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1573 ******08 01 AO MUA
1574 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1575 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1576 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1577 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1578 ******08 01 AO MUA
1579 ******08 01 AO MUA
1580 ******48 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1581 ******08 01 AO MUA
1582 ******20 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1583 ******64 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1584 ******28 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1585 ******08 01 AO MUA
1586 ******08 01 AO MUA
1587 ******08 01 AO MUA
1588 ******08 01 AO MUA
1589 ******08 01 AO MUA
1590 ******08 01 AO MUA
1591 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1592 ******08 01 AO MUA
1593 ******08 01 AO MUA
1594 ******08 01 AO MUA
1595 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1596 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1597 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1598 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1599 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1600 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1601 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1602 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1603 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1604 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1605 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1606 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1607 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1608 ******70 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1609 ******10 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1610 ******75 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1611 ******75 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1612 ******75 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1613 ******75 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1614 ******75 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1615 ******75 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1616 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1617 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1618 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1619 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1620 ******08 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1621 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1622 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1623 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1624 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1625 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1626 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1627 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1628 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1629 ******99 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1630 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1631 ******39 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1632 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1633 ******39 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1634 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1635 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1636 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1637 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1638 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1639 ******97 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1640 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1641 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1642 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1643 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1644 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1645 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1646 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1647 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1648 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1649 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1650 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1651 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1652 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1653 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1654 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1655 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1656 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1657 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1658 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1659 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1660 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1661 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1662 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1663 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1664 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1665 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1666 ******49 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1667 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1668 ******49 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1669 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1670 ******49 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1671 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1672 ******49 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1673 ******87 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1674 ******87 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1675 ******49 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1676 ******87 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1677 ******87 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1678 ******31 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1679 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1680 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1681 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1682 ******90 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1683 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1684 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1685 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1686 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1687 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1688 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1689 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1690 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1691 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1692 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1693 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1694 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1695 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1696 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1697 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1698 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1699 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1700 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1701 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1702 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1703 ******83 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1704 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1705 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1706 ******94 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1707 ******94 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1708 ******94 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1709 ******94 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1710 ******94 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1711 ******94 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1712 ******94 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1713 ******94 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1714 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1715 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1716 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1717 ******58 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1718 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1719 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1720 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1721 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1722 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1723 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1724 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1725 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1726 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1727 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1728 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1729 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1730 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1731 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1732 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1733 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1734 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1735 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1736 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1737 ******05 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1738 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1739 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1740 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1741 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1742 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1743 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1744 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1745 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1746 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 100k
1747 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1748 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1749 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1750 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1751 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1752 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1753 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1754 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1755 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1756 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1757 ******19 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1758 ******19 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1759 ******15 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1760 ******19 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1761 ******19 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1762 ******19 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1763 ******19 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1764 ******19 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1765 ******19 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1766 ******19 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1767 ******19 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1768 ******25 01 GOI NAP DIEN THOAI 50k
1769 ******19 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1770 ******71 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1771 ******19 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1772 ******19 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1773 ******19 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1774 ******19 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1775 ******41 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k
1776 ******19 01 GOI NAP DIEN THOAI 20k